Arbeid for alle!

Ingenting gjør seg sjøl, heller ikke emballering og pakking av gigseat. Produktet er enkelt, men mange operasjoner må til før produktet havner i butikken. Gigseat bruker folk i arbeidstrening – en positiv erfaring for alle parter!

les mer